Chcesz podjąć działalność gospodarczą? – pamiętaj o nowych przepisach ułatwiających prowadzenie firmy

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu, która po prawie 30 latach jest najbardziej kompleksową, jasną i zwięzłą reformą prawa gospodarczego w Polsce mającą na cele ułatwienie przedsiębiorcom założenie samej działalności jak i jej prowadzenie. Jest to pięć zupełnie nowych ustaw a najważniejszą z nich jest Prawo przedsiębiorców, które określa prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.: relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego czy obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Konstytucja Biznesu znosi całkowicie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zagadnienia, które wcześniej były regulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, teraz są regulowane głównie przez ustawę Prawo Przedsiębiorców (np. dotyczące prowadzenia działalności) oraz przez ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (np. dotyczące wpisów do CEIDG czy zawieszenia działalności).

Nowe prawo przedsiębiorców ustanawia katalog praw i obowiązków przedsiębiorców oraz wytyczne dla tworzenia i stosowania prawa w sferze działalności gospodarczej tj:

  • wprowadzono zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, co oznacza, że każdy przedsiębiorca ma wolność wykonywania działalności gospodarczej, a administracja nie może ograniczać jego swobody bez jednoznacznej podstawy prawnej;
  • niedające się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego oraz wątpliwości, co do treści normy prawnej będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
  • organy mają udzielać przedsiębiorcom informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie swojej właściwości – zarówno tych ogólnych, jak i indywidualnych interpretacji przepisów prawa;
  • osoby osiągające przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1050 zł miesięcznie) nie muszą rejestrować swojej działalności, prowadzić ewidencji swoich przychodów i opłacać żadnych składek na ZUS;
  • osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie muszą płacić składek do ZUS, mają jednak obowiązek opłacania co miesiąc około 320 zł składki zdrowotnej. W razie wypadku nie dostaną więc zasiłku czy renty, będą jednak mogli liczyć na bezpłatne leczenie w szpitalu;
  • powstał urząd Rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, opiniować projekty aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występować do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów.

Wydaje się, że powyższe zmiany wpłyną pozytywnie na przedsiębiorców i ułatwią im prowadzenie działalności gospodarczej i samo jej podjęcie, a także co nie jest bez znaczenia ocieplą relacje pomiędzy przedsiębiorcami a urzędnikami.

adw. Karolina Golik, adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *