Ćwiczenia tarnobrzeskich Wojsk Obrony Terytorialnej ze strażakami z Sobowa i Wielowsi

To już kolejne ćwiczenia z udziałem żołnierzy WOT i strażaków z OSP. Zagadnienia obejmowały działania przeciwpowodziowe oraz ratownictwa drogowego. Pierwszym punktem ćwiczeń stało się rozwinięcie Punktu Dowodzenia kompanii w strażnicy OSP Sobów, gdzie postawione zostały zadania dowódcom plutonów i skąd dowódca kompanii koordynował działaniami.

Głównym tematem ćwiczeń były działania ratunkowe podczas wypadków komunikacyjnych, zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zabezpieczanie i patrolowanie miejsc zagrożonych powodzią na terenie tarnobrzeskiego osiedla Sobów.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy WOT, każdy pododdział ma obowiązek raz na kwartał przeprowadzić zajęcia z tego zakresu w swoich rejonach odpowiedzialności. Poprzez takie działania żołnierze zapoznają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez terenowe służby ratownicze, nabywają praktycznych umiejętności, nawiązują kontakty z władzami samorządowymi i przedstawicielami grup ratowniczych oraz lokalną społecznością.

Podczas patrolowania ulic został zaaranżowany wypadek komunikacyjny, na miejscu którego patrol zabezpieczył teren, wezwał służby ratunkowe, do którego przybyli druhowie ze strażacy z OSP Wielowieś. Po przybyciu strażaków terytorialsi wstępnie zostali zapoznani ze sposobem wydostania poszkodowanych z pojazdu i udzielenia pierwszej pomocy. Następnie przystąpili do praktycznego działania wykorzystując sprzęt udostępniony przez strażaków w celu wydostania uwięzionego kierowcy. Po jego wydostaniu, grupa szybkiego reagowania przejęła rannego i przewiozła go do miejsca zbiórki osób poszkodowanych, gdzie ratownicy udzielali pomocy medycznej.

Drugim punktem ćwiczeń było uruchomienie pompy, rozwinięcie węży i przepompowanie zalewającej wody Mokrzyszówki do większego koryta rzeki Trześniówki. Nad tym zadaniem czuwali strażacy z miejscowej remizy OSP Sobów. Obu ćwiczeniom przyglądał się przybyły na ćwiczenia Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Dariusz Słota.

Głównym zadaniem WOT w okresie pokoju jest m.in. współdziałanie z lokalnymi służbami w sytuacjach kryzysowych oraz wspieranie lokalnej społeczności w różnych sytuacjach o charakterze niemilitarnym. Wspólne ćwiczenia pomiędzy żołnierzami, a innymi służbami z układu pozamilitarnego wymuszają różne interakcje, wymianę doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności oraz przygotowują do współdziałania.

Info. UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *