Czy w tym sezonie będziemy mogli wypoczywać nad Jeziorem Tarnobrzeskim?

Jesienią ubiegłego roku ruszyły długo oczekiwane prace obejmujące rozbudowę infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Całość planowanych prac kosztować będzie prawie 9 mln zł. Otrzymane dofinansowanie wynosi ponad 5 mln zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, to 31 sierpnia 2021 r.

Na obecną chwilę wykonano ławy trzech budynków (jednego dla służb oraz dwóch gastronomicznych), przygotowano teren pod budowę parkingów. Plac budowy został przekazany dokładnie 17 października 2019 r. Jest to obecnie teren budowy, za który odpowiada wykonawca. Wykonawcą pierwszego etapu rewitalizacji terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim jest Firma Stabil z Połańca.

– Co do tegorocznego sezonu, w kwestii tego czy i w jakim zakresie plaża będzie dostępna dla wypoczywających, na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na remont ulicy Żeglarskiej i Plażowej – poinformował prezydent Tarnobrzega, Dariusz Bożek.

Po rozstrzygnięciu przetargu odbędzie się spotkanie prezydenta z Komendantem Miejskim Policji w Tarnobrzegu oraz Komendantem Straży Miejskiej w Tarnobrzegu oraz przedstawicielem Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie bezpieczeństwa nad jeziorem. Spotkanie będzie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie bezpieczeństwa użytkowników w okresie sezonu letniego nad jeziorem. Wtedy też zapadną decyzje odnośnie ewentualnego wyłączenia części, bądź całej długości plaży.

Jezioro Tarnobrzeskie w trakcie upalnych dni potrafi odwiedzać blisko 25 tysięcy osób. Od momentu otworzenia plaż, czyli 2010 roku, nie przeprowadzono tam żadnych większych prac.

Przypominamy:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega,
Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”

to projekt partnerski, który został  wybrany do  dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna/działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej.

Zakres rzeczowy projektu Gminy Tarnobrzeg pn.:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół
Jeziora Tarnobrzeskiego – etap I”

obejmuje zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego na cele rekreacyjne i turystyczne.

Planowany zakres:

 1. ulica Plażowa:
 • parking wraz z pawilonem sanitarnym,
 • 2 punkty gastronomiczne,
 • altana grillowa,
 • miejsca przeznaczone do aktywnego wypoczynku tj. place zabaw, boisko do siatkówki,
 • park linowy,
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 1. ulica Żeglarska:
 • parking,
 • 2 punkty gastronomiczne,
 • altana  grillowa,
 • budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi dla: policji, pomocy medycznej, pokoju rodzinnego oraz  sanitariaty,
 • mała architektura: przebieralnie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.
 • plac zabaw.
 1. przy ulicy Ocickiej
 • altana grillowa

Wartość projektu Gminy Tarnobrzeg: 8 832 795,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych:
7 181 134,43 zł
Dofinansowanie:
5 153 182,06 zł
Czas realizacji:
2019-2021

Informacje pozyskane z UM Tarnobrzeg
Fot. Mariusz Twaróg

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *