Czym jest terapia Biofeedback? Pierwsze zajęcia w Domu Dziecka w Skopaniu

Podopieczni Domu Dziecka w Skopaniu mogą korzystać z bezbolesnej techniki treningu mózgu metodą Biofeedback. Placówka została zaopatrzona w sprzęt, a pracownicy przeszkoleni.

Pracownicy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu wzięli udział w szkoleniu Biofeedback, które odbyło się we Wrocławiu w lutym br. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Hammersbach Kids’ Family, która zaopatrzyła placówkę także w sprzęt, umożliwiający prowadzenie terapii metodą biofeedback. Fundacja Hammersbach Kids’ Family pomaga dzieciom na całym świecie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera również placówki i organizacje opiekujące się dziećmi. Wspomogła także Dom Dziecka w Skopaniu.

– Obecnie z terapii korzystają dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu. Mamy ofertę także dla dzieci z rodzin zastępczych. Rozważamy możliwość korzystania z zajęć dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji finansowej, skierowane przez poradnie. Terapie dla tej grupy dzieci odbywać się będą za symboliczną opłatą, która pokryje koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych i wyniesie nie więcej niż 50% kwoty sesji komercyjnej – powiedział dyrektor Domu Dziecka w Skopaniu, Damian Szwagierczak.

Biofeedback jest podejściem nieinwazyjnym, które bazuje na pomiarze aktywności elektrycznej mózgu za pomocą specjalistycznych czujników. Treningi wspomagają u dziecka proces rozpoznawania wpływu, jaki emocje i myśli wywierają na stan fizjologiczny organizmu. Dziecko, poprzez wysiłek umysłowy i jednoczesne rozluźnienie, steruje obrazem widocznym na monitorze komputera, a w ten sposób uczy się modyfikować częstotliwość fal mózgowych. Dzięki regularnym treningom mózg dziecka osiąga pożądaną aktywność, a ono samo wyrabia odpowiednie nawyki, przez co optymalizuje strategie poznawcze oraz reguluje procesy psychofizjologiczne zachodzące w organizmie.

Terapia ta jest polecana w przypadku występowania ADHD, trudności związanych z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem materiału, a także w przypadku problemów związanych ze stresem, lękiem i radzeniem sobie z emocjami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii dziecko ma możliwość wpływania na obrazy widoczne na ekranie za pomocą swoich myśli. Treningi biofeedback są więc formą pracy atrakcyjną dla najmłodszych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *