Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

krk 1024x723 - Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?Zgodnie z art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Na wniosek udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy.

Wniosek o uzyskanie informacji z rejestru może złożyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to przysługuje również obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i każdej osobie, która mieszka lub mieszkała w jednym z tych państw.

Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Wniosek składa się przy pomocy gotowego formularza przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” lub „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie powszechnym lub przesłać pocztą. Wniosek wymaga opłacenia.

Zapytanie może zostać złożone również przez pełnomocnika, czyli osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych i odpowiednie umocowanie (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone zawodowemu pełnomocnikowi – adwokatowi musi zostać opłacone opłatą skarbową w kwocie 17 złotych i musi zostać dołączone do wniosku.

W Tarnobrzegu zaświadczenie można uzyskać poprzez wizytę w punkcie informacyjnym KRK w budynku Sądu Rejonowego i Okręgowego przy ulicy Sienkiewicza 27. Można udać się tam osobiście lub załatwić sprawę przez pełnomocnika.

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek, który można otrzymać bezpośrednio w biurze KRK lub pobrać ze strony MS: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-zapytan-o-udzielenie-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego. Następnie należy zapłacić za wydanie informacji (opłata 30 zł). Zapłacić można:

  • gotówką w kasie  sądu,
  • za pomocą znaków opłaty sądowej, które można kupić w kasie sądu,
  • zrobić przelew na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

Następnie składa się wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w punkcie informacyjnym. Informację, której się żąda można uzyskać od razu, gdy będzie się składać wniosek. W wyjątkowych sytuacjach urząd każe poczekać, maksymalnie 7 dni.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

One thought on “Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *