Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży im. dr Olgi Lilien

I  EDYCJA  MIEJSKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO

 DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

imienia doktor Olgi Blanki Lilien

„Wielki lekarz małych ludzi” 2018

pod patronatem

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

plakat - Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży im. dr Olgi Lilien

 

CELE KONKURSU:

 • poznanie i popularyzacja postaci  tarnobrzeskiego lekarza pediatry –  doktor Olgi Blanki Lilien,
 • pobudzanie wyobraźni dziecka,
 • inspirowanie do poszukiwania nowych technik plastycznych,
 • zachęcanie do kreatywnego i twórczego sposobu przedstawienia tematu,
 • promocja zdrowia.

ADRESACI:

 • dzieci i młodzież, pacjenci Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie szkół podstawowych.

KATEGORIE WIEKOWE:

I.    Dzieci przedszkolne – grupa sześciolatków

II.   Uczniowie klas I – III

III. Uczniowie klas IV – VI

IV. Uczniowie klas VII – VIII

 

TEMAT: tematyka prac powinna dotyczyć edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego trybu życia, ukazując przy tym  pracowników służby zdrowia (sylwetki lekarzy pracujących z dziećmi).

 

REGULAMIN:

 1. Format prac: A3 (w grupach przedszkolnych dopuszczalne A4).
 2. Technika prac: dowolna, forma płaska – z wyłączeniem materiałów sypkich, nietrwałych.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie i samodzielnie.
 4. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wg wzoru nr 1 oraz oświadczeniem z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych wg poniższego wzoru, ponieważ organizator przewiduje publikację wyników i nadesłanych prac na stronie internetowej oraz wykorzystanie wizerunków autorów prac i ich opiekunów do celów promocyjnych konkursu.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych.
 2. Termin składania prac: do 31 stycznia 2019 r. Prace należy składać w siedzibie: Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 2A.
 3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac oraz wyłoni laureatów – przyzna nagrody i wyróżnienia. 
 4. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i estetykę prac, twórczy sposób przedstawienia tematu.   
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biblioteki Pedagogicznej oraz w mediach, które konkurs objęły patronatem. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu i miejscu oraz terminie jego podsumowania.
 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem. Udział w konkursie jest jednoznaczny
  z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac.
 7. Wystawa pokonkursowa: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu luty/marzec, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WERNISAŻ WYSTAWY POKONKURSOWEJ  7 lutego 2019 roku.
 8. Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu można odebrać w siedzibie biblioteki do 8 marca 2019 roku.

Wzory oświadczeń na stronie:
https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/tarnobrzeg,124/wielki-lekarz-malych-ludzi-miejski-konkurs-plastyczny-imienia-doktor-olgi-blanki-lilien,10717

 

ZAPRASZAMY!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *