Miejski Konkurs „Jeden z Dziesięciu – Frazeologizmy”

W ubiegły czwartek, 28 listopada 2019 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu, odbył się Miejski Konkurs „Jeden z Dziesięciu – Frazeologizmy”, pod honorowym patronatem Dariusza Bożka, Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

W szranki stanęło po dwóch reprezentantów z sześciu szkół podstawowych: SP4, SP8, SP9, SP10, SP11 i SP3. Uczestnicy najpierw zmagali się z testem, w którym podawali frazeologizmy lub ich znaczenie, poprawiali błędy frazeologiczne, wykazywali się umiejętnością poprawnego użycia związków frazeologicznych. Jednak dopiero eliminacje ustne pozwoliły wyłonić zwycięzców. Podczas tego etapu ustnego rozgrywek uczestnicy musieli się wykazać nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także opanowaniem i refleksem.

Tytuł Mistrza Frazeologii zdobyła Julia Kutyła z SP11. Tytuły Wicemistrzów Frazeologii przypadły Elżbiecie Wiśniewskiej z SP10 oraz Kamili Winogrodzkiej z SP11.

Konkurs udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu wielu osób. W komisji konkursowej zasiadali nauczyciele – poloniści, opiekunowie zawodników. Nad wizualizacją szans uczestników konkursu czuwali: p. Agnieszka Paduch i Kacper Janczy z VIII c. Scenografię opracowała p. Aneta Majka. Opiekę nad uczestnikami konkursu podczas prac komisji zapewniły p. Kinga Działdowska i p. Krystyna Sadura-Pałac. Nagrody sfinansowała Rada Rodziców SP3, a poczęstunek przygotowali rodzice uczniów klasy VII a. Konkurs zorganizowały polonistki SP3 p. Aleksandra Lodzik i p. Maria Pałkus.

Info. M. Pałkus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *