Nowoczesny ośrodek radioterapii w Tarnobrzegu w listopadzie przyjmie pierwszych pacjentów

Już w listopadzie 2019 roku pacjenci z północnej części województwa podkarpackiego, w szczególności z Tarnobrzega i okolic będą mogli korzystać z nowoczesnego ośrodka radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów onkologicznych. Powstanie nowoczesnego ośrodka radioterapii w Tarnobrzegu w znaczącym stopniu poprawi jakość leczenia pacjentów onkologicznych i skróci drogę dla pacjentów wymagających radioterapii. O utworzeniu trzeciego pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego i zlokalizowaniu Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu zadecydowały czynniki merytoryczne, komunikacyjne oraz demograficzne. W województwie podkarpackim istniały do tej pory dwa Ośrodki Radioterapii: w Rzeszowie i Brzozowie. Nie bez znaczenia była także determinacja Zarządu Województwa Podkarpackiego, aby ośrodek radioterapii w tej części kraju utworzony został na terenie naszego województwa. Jak podkreśla marszałek Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za ochronę zdrowia: „Zrealizowane za ponad 60 mln zł projekty w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu to największe inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia województwa podkarpackiego dofinansowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Ich realizacja pozwoli na zwiększenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykrywalności chorób nowotworowych i diagnostyki onkologicznej w północnej części województwa podkarpackiego. Dla Zarządu Województwa bardzo ważnym aspektem prowadzonych inwestycji była także poprawa warunków pracy całego personelu szpitala, a także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury szpitalnej”.

Ośrodek Radioterapii w Tarnobrzegu powstał w wyniku realizacji projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakładającego Rozwój Centrum Onkologii w Tarnobrzegu w latach 2017-2019, zrealizowane zostały trzy główne zadania:

  • Rozbudowa Centrum Onkologicznego o Ośrodek Radioterapii wraz z dostawą dwóch akceleratorów liniowych, tomografu komputerowego i systemu do planowania leczenia wraz z pozostałym niezbędnym wyposażeniem – wartość inwestycji to kwota: 42 947 089,32 zł brutto;
  • Utworzenie dwóch nowych sal operacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem- wartość zrealizowanego zadania to kwota- 5 411 169,39 zł brutto;
  • Dostawa aparatu RTG typu telekomando, które służy poprawie dostępności do usług Centrum Onkologicznego – wartość zrealizowanego zadania to kwota 1 772 744,67 zł brutto.

Łączna wartość zrealizowanego projektu w zakresie poprawy dostępności do leczenia onkologicznego wyniosła 50 847 286,63 zł brutto. Jak informuje Wiktor Stasiak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu: „Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec października. Obecnie, czekamy na podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie, na świadczenie usług medycznych od listopada 2019 r. w nowopowstałym Zakładzie Radioterapii”.

Jednocześnie, w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowany jest drugi projekt pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu termomodernizacji budynków szpitalnych, wyniesie 9 614 248,20 zł brutto. W ramach prowadzonych prac przewidziano m. in.: zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian, stropodachów oraz modernizację wymiennikowni ciepła z sieci miejskiej oraz wymianę oświetlenia na LED.

Zrealizowane w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu inwestycje, w szczególności utworzenie Ośrodka Radioterapii zapewnią mieszkańcom regionu dostęp do leczenia chorób cywilizacyjnych, a takimi są choroby nowotworowe, na bardzo wysokim poziomie ” – podkreśla marszałek Stanisław Kruczek.

I. S-P

Fot. Wanda Piasek, Polskie Radio Rzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *