Od dziś, 7 listopada nowe zasady kontroli ruchu drogowego

Dziś, 7 listopada wchodzi w życie nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego. W rozporządzeniu zawarto nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących. Jednocześnie doprecyzowno istniejące w tym zakresie przepisy. Na kierowców i kontrolujących nałożone zostały nowe obowiązki i uprawnienia. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od dziś, 7 listopada, z wyjątkiem paragrafu 12, który dotyczy odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli. Ten paragraf wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.

Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z dostosowania przepisów do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ta wdraża do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych.

Zmiany dotyczą kwestii miejsc postoju pojazdów służb w czasie kontroli. Policjanci będą mogli zatrzymać radiowóz nawet w miejscach niedozwolonych, pod warunkiem, że nie będzie to stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym. Służby nie będą przy tym musiały mieć włączonych popularnych „kogutów”. Dotyczy to zarówno pojazdów oznakowanych jak i nieoznakowanych. Oznacza to więc, że teraz trudniej będzie zauważyć patrol na poboczu. Policjant w mundurze nie będzie miał obowiązku legitymowania się każdemu kierowcy podczas przeprowadzania szybkich testów trzeźwości.

Uregulowana została również kwestia zachowania kierowców podczas kontroli. Jeśli zostaniemy zatrzymani powinniśmy pozostać w samochodzie do momentu, aż podejdzie do nas funkcjonariusz. Co więcej na jego wyraźne polecenie musimy trzymać ręce na kierownicy i nie możemy wysiadać z auta. Za złamanie tego przepisu będzie groził mandat w wysokości 500 PLN. Do tej pory takie przepisy również istniały, ale zostały uściślone i ustalono formę ukarania nieposłusznego kierowcy.

Nowe rozporządzenie rozszerza także katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Dzięki zmianom łatwiej będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierowanie kierowcy lub motorniczego na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje.

Od dziś do kontroli pojazdów będą mogli zatrzymać kierowców: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowe, straże gminne, straże leśne oraz straże parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ostatnia zmiana, bardzo istotna. Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego na przykład ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne pojazdy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *