Odszkodowanie czy zadośćuczynienie? A może jedno i drugie? …

Prowadząc „sprawy odszkodowawcze” spotykamy się bardzo często z tym, że klienci nie dostrzegają różnicy pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Otóż najprościej rzecz ujmując, w razie powstania szkody, charakter odszkodowania zależy od rodzaju naruszonych dóbr. W razie szkody niemajątkowej (krzywdy) przysługuje zadośćuczynienie, zaś w przypadku naruszenia dóbr majątkowych – odszkodowanie. Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, podczas gdy zadośćuczynienie – szkody niemajątkowej.

W tym miejscu należy zdefiniować szkodę majątkową, którą  jest  każdy uszczerbek w stanie posiadania, a więc np. uszkodzenie samochodu lub zalanie mieszkania przez sąsiadów, natomiast szkoda niemajątkowa jest to ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające np. z traumy po wypadku lub z utraty bliskiej osoby.

W polskim prawie odszkodowawczym przyjmuje się, iż po wypadkach komunikacyjnych, tych gdzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe, osobie poszkodowanej w wypadku przysługują określone roszczenia powypadkowe. Jeżeli w danym zdarzeniu, poszkodowany nie był sprawcą, wówczas ubezpieczyciel OC sprawcy w zależności od okoliczności, powinien wypłacić:

  • odszkodowanie za zwrot kosztów leczenia, wizyt u lekarzy specjalistów, opieki osób trzecich czy dojazdów do placówek medycznych,
  • zadośćuczynienie,
  • rentę na zwiększone potrzeby, podyktowane koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub związane z dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, czy zabiegi rehabilitacji,
  • rentę na zmniejszenie się widoków na przyszłość, której celem jest rekompensata wszelkich negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego, takich jak np. utrata pracy, brak możliwości realizowania planów życiowych, uprawiania sportu itp.
  • zwrot utraconych dochodów, np jeśli uszkodzony samochód był głównym narzędziem pracy poszkodowanego, będzie mógł zażądać zwrotu pieniędzy, które by zarobił.

Może się zdarzyć, że to samo zdarzenie powoduje szkodę majątkową i niemajątkową. Tak będzie, jeśli na przykład w wypadku samochodowym poszkodowany dozna obrażeń ciała, wskutek których nie może pracować i jest zmuszony korzystać z pomocy innych osób, wówczas mamy do czynienia ze szkodą majątkową, i jednocześnie zostanie oszpecony, wówczas możemy mówić o zaistnieniu szkody niemajątkowej.

adw. Karolina Golik
adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *