Owoce z zatrutego drzewa, czyli nielegalne nagranie osób trzecich

Nielegalne nagranie osób trzecich – czy możemy je wykorzystać w sprawie cywilnej?

Z nielegalnym nagraniem mamy do czynienia wówczas, gdy osoba nagrywana nie wie, że jest nagrywana lub gdy wie o tym fakcie, ale na nagranie nie wyraża zgody. Pomijamy tu oczywiście względy moralne czy etyczne takiego postępowania (nagrywania bez zgody osób nagrywanych).

O ile oczywistym jest, że uzyskane nagranie za zgodą nagrywanych zawsze można wykorzystać jako dowód okoliczności, które potwierdza nagranie, o tyle powstają wątpliwości, czy nagranie można wykorzystać, gdy uzyskaliśmy je bez zgody osób nagrywanych nawet wtedy, gdy osoba nagrywana nie zaprzecza prawdziwości danego nagrania.

Wykorzystać można, ale czy sąd prowadzący postępowanie powinien taki dowód dopuścić? Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że osoba nagrywająca może w łatwy sposób manipulować postępem, treścią czy kierunkiem w jakim zmierza rozmowa na potrzeby danego procesu, ale tego rodzaju ocenę może wywieść sąd dopiero przecież po przeprowadzeniu takiego dowodu z nagrania. Ponadto istnieją tzw. zasady współżycia społecznego, których naruszeniem przecież jest np. potajemne nagranie osoby z wykorzystaniem jej trudnego położenia w danej sytuacji, chodzi tu m.in o stan zdrowia psychicznego osoby nagrywanej.

W polskim orzecznictwie możliwość wykorzystania nagrań uzyskanych z naruszeniem prawa jest raczej dopuszczalne, co nie oznacza, że w wielu przypadkach nie została poddana krytyce, a wręcz oddaleniu przez sąd wniosku o dopuszczenie takiego nagrania jako dowodu w sprawie. Co więcej, należy podkreślić, że przepisy postepowania cywilnego kategorycznie nie zabraniają wykorzystania nielegalnych nagrań w sprawie cywilnej, ani też wprost na takie wykorzystanie nie zezwalają.

Z praktyki wynika, że kategorią spraw cywilnych, w których w zdecydowanej większości nielegalne nagrania są wykorzystywane, to sprawy rozwodowe. Tutaj strony zazwyczaj poprzez przeprowadzenie takiego dowodu z nagrania chcą wykazać winę drugiego współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oczywiście jest szereg innych kategorii spraw cywilnych, w których strony postępowania nagraniem chcą wykazać korzystne dla siebie okoliczności w sprawie.

Wydaje się, że w dobie powszechnego i bardzo łatwego dostępu do wszelkich urządzeń utrwalających dźwięk czy obraz, coraz częściej nielegalne nagrania będą chętniej wykorzystywane w procesie dowodzenia, aniżeli tradycyjne środki dowodowe jak chociażby zeznania świadków.

adw. Karolina Golik,
adw. Ewelina Obara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *