Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć, które od początku grudnia br. służą studentom Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu to milowy krok w stronę profesjonalizmu kierunków Pielęgniarstwa i Ekonomii menedżerskiej. Kierunki te, będące w ofercie tarnobrzeskiej uczelni cieszą się ogromną popularnością.  

Dnia 28 lutego 2018 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wyniosła 769 371,31 zł, z czego 622 698,19 zł to wkład Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę, adaptację i modernizację bazy dydaktycznej Uczelni poprzez utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego w budynku dydaktycznym Uczelni, przy ul. Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu.

W ramach projektu powstało pięć pracowni umiejętności praktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego na prowadzonych przez Uczelnię praktycznych kierunkach studiów, tj:

  • dla kierunku Pielęgniarstwo: Pracownia – Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek, Pracownia biochemii, Pracownia mikrobiologii;
  • dla kierunku Ekonomia menedżerska: Symulator firmy, Symulator inkubatora przedsiębiorczości.

W Pracowni biochemii i mikrobiologii zajęcia mogą odbywać się dla 16 osobowej grupy ćwiczeniowej prowadzonej przez dwóch wykładowców. W ramach zajęć z mikrobiologii studenci mogą pracować na materiałach jednorazowego użytku, gotowych i sterylnych podłożach i testach oraz preparatach mikroskopowych. Pracownia wyposażona jest między innymi w dygestorium laboratoryjne, wyspowe i przyścienne stoły laboratoryjne, spektrofotometr UV VIS, aparaturę typu wirówki i łaźnie laboratoryjne z wyposażeniem, chłodziarko-zamrażalki, wytrząsarki, cieplarki, 8 szt. mikroskopów dla studentów, mikroskop zaawansowany cyfrowy, wagę precyzyjną, pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej pojemności, przyrząd do pipetowania macro, licznik kolonii bakterii, ph-metrwodoszczelny, przyrządy pomiarowe oraz zestawy laboratoryjne do inkubacji próbek.

Pracownie – Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek wyposażone są w dodatkowe fantomy i symulatory. Znajduje się tam także stanowisko do higieny i mycia dla osób niepełnosprawnych.

Symulator Firmy i Symulator inkubatora przedsiębiorczości to pracownie ekonomiczne, które warunkami nauki mają przypominać pracę w przedsiębiorstwie. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny.  W ramach projektu zakupione zostało 20 laptopów wraz z mobilną szafą do ich ładowania i przechowywania, urządzenia wielofunkcyjne, kamera, telewizor, aparat cyfrowy oraz niszczarka.

Wszystkie pracownie ujęte w projekcie wyposażone zostały w projektory multimedialne z elektrycznym, zwijanym ekranem lub tablice interaktywne z projektorem.

W związku z zakończeniem inwestycji 30 listopada 2019 roku studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu mają już okazję zdobywać nowe umiejętności w Akademickim Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

IMG 4064 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

IMG 4123 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

IMG 8260 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

IMG 8307 1 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

IMG 8323 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

IMG 8362 1024x683 - Pracownie na miarę XXI wieku w tarnobrzeskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Info i foto: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *