Programy Rodzina 500+ i Dobry Start w Tarnobrzegu

Od jutra, 1. sierpnia wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać drogą tradycyjną (w formie papierowej).

– Na dzień dzisiejszy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wpłynęło (drogą elektroniczną) 3050 wniosków o wypłatę świadczenia z programu „Rodzina 500+”. Dokonano wypłat dla 4645 uprawnionych  na kwotę ogółem 2.315.488 zł, w tym 1800 wypłat dla uprawnionych z programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego, który ruszył od 1. lipca tego roku. Wniosek o wypłatę świadczenia z programu „Dobry Start” złożyło 1500 uprawnionych, wypłacono świadczenia dla 2202 uprawnionych na kwotę 660.600 zł  – poinformowała nas pani Barbara Kłeczek, kierownik Działu Świadczeń Społecznych MOPR Tarnobrzeg.

Wnioski w formie papierowej (Wniosek o świadczenie Rodzina 500+, Załącznik wniosku o świadczenie Rodzina 500+ na kolejne dziecko, Wniosek o świadczenie Dobry Start, Załącznik do wniosku o świadczenie Dobry Start) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Społecznych, II piętro pokój 221, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W dalszym ciągu wnioski na wyżej wymienione świadczenia można składać przez internet za pośrednictwem portalu Emp@atia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+” w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. oznacza, że świadczenie jest przyznane i wypłacone z wyrównaniem za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień. Wypłaty z tego programu będą realizowane na bieżąco w wyznaczone dni w poszczególnych miesiącach zgodnie z harmonogramem wypłat. Wnioskodawcy, którzy mają przyznaną  postanowieniem sądu opiekę naprzemienną otrzymają po 250 zł miesięcznie. W przypadku dzieci urodzonych po 1 lipca rodzic ma czas na złożenie wniosku do 3 miesięcy od dnia urodzin.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Program Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 roku przyznawane jest na wniosek, bez kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochód w rodzinie.

Info: MOPR Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *