Przyjęto Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

“Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem” – Kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski opracowało Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali, tym samym deklarując współpracę i działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W dniach 8-9 lutego br. z całej Polski do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, a także przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowych i grup nieformalnych. W wyniku dwudniowych warsztatów opracowano zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu wydarzeń.

Wśród uczestników spotkania znalazły się różnego rodzaju inicjatywy: począwszy od dużych festiwali, które przyciągają kilkanaście tysięcy uczestników jak Cieszanów Rock Festiwal czy Pannonica Festival, przez wydarzenia średniej wielkości, do których należy np. Festiwal Folkowisko, Mikołajki Folkowe i Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”, po kameralne wydarzenia/spotkania jak Festiwal Wędrowiec czy Zlot Przyjaciół Karczaka. Głównym celem zjazdu było nawiązanie współpracy w celu wykorzystanie synergii doświadczeń i działań do rozwiązania problemów, z którymi borykają się organizatorzy wielu wydarzeń.

W czasie spotkania podkreślano potrzebę budowania i promowania odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową oraz z sąsiadami. W wyniku prac, powstał dokument, który “jest drogowskazem dla twórców wydarzeń, jakimi są organizatorzy jak i cała festiwalowa społeczność”. Pomysłodawcy liczą, że dzięki tej deklaracji będą mogli się rozwijać w sposób zrównoważony, doskonalić, a także wzajemnie inspirować.

Wśród nas, (inicjatorów kodeksu), dominują organizatorzy imprez o tematyce z pogranicza folku, kultury tradycyjnej i ekologii, głównie rezydujące na wschodzie Polski: to wydarzenia, które odbywają się często w małych miejscowościach, zmieniając ich codzienny rytm życia, zauważalnie wpływając przez to na otoczenie. Organizatorzy takich wydarzeń są szczególnie wyczuleni na dbałość o środowisko oraz relacje z sąsiadami i ich potrzeby – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech filarach.

Pierwszym z nich są relacje z sąsiadami. Podkreślono w nim świadomość oddziaływania wydarzeń/festiwali na lokalną społeczność oraz potrzebę wspierania jej, a także promocję miejscowej kultury i tradycji.

Kolejny to troska o środowisko naturalne. Zwraca on uwagę m.in. na segregację odpadów, zmniejszenie ilości zużywanej wody, wspólne przejazdy, a także edukację ekologiczną.

Trzecim filarem są relacje z uczestnikami. Inicjatorzy kodeksu podkreślają istotę przejrzystej komunikacji festiwalowych zasad oraz angażowania uczestników w odpowiedzialne współtworzenie wydarzeń.

Ostatni  dotyczy współpracy festiwali. Organizacje planują, że – dla osiągniecia swoich celów – będą wymieniać się zasobami oraz dzielić rozwiązaniami i doświadczeniami.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie podkreślali potrzebę współpracy na wielu płaszczyznach oraz wyrażali nadzieję, że powstały dokument będzie przyczynkiem do kolejnych, pozytywnych zmian. “Jesteśmy organizatorami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami” – stwierdzono/akcentuje preambuła w Kodeksie.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu został opracowany i podpisany przez przedstawicieli następujące wydarzenia i organizacje: Cieszanów Rock Festiwal wspólnie z organizowanym w jego ramach inicjatywą CITY NGO, Ethnopolana, Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia” (organizator: stowarzyszenie DidjeridooPL), Festiwal KooPermatywy (organizator: Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury), Festiwal Smaków, Folkobranie, Festiwal i Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q, Inicjatywa LWL, Mikołajki Folkowe (organizatorzy ACK UMCS Chatka Żaka i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego), Muzeum Opowieści, Nowa Ziemia, Kraina Bugu, Pannonica Festival oraz Zlot Przyjaciół Karczaka (organizator: Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku)

Organizacje planują współdziałać i wspierać się nawzajem w ramach powstającej/rodzącej się sieci odpowiedzialnych festiwali.

– Planujemy współdziałać i wspierać się nawzajem. Organizacje utożsamiające się z ideą zachęcamy do przyjęcia Kodeksu jako drogowskazu dla swoich inicjatyw i przyłączenia się do nieformalnej sieci odpowiedzialnych festiwali, czyli organizacji deklarujących chęć działania w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Więcej informacji o Kodeksie/inicjatywie:
Facebook: https://www.facebook.com/odpowiedzialnefestiwale
WWW: odpowiedzialnefestiwale.pl
Kontakt mailowy: odpowiedzialnefestiwale@gmail.com

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

Preambuła

Jesteśmy organizatorami i organizatorkami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami. Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem. Dokument ten jest drogowskazem dla twórców i twórczyń wydarzeń jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność. Liczymy, że dzięki tej deklaracji będziemy się w sposób zrównoważony rozwijać, doskonalić i wzajemnie inspirować.

Relacje z sąsiadami

Mamy świadomość, że organizowanie wydarzeń w danym miejscu ma wpływ na naszych sąsiadów. Zależy nam, aby ta tymczasowa zmiana rytmu działała na korzyść całej społeczności.

 • Dążymy do jak najlepszych relacji z sąsiadami. Budujemy wzajemny szacunek, tolerancję i poczucie wspólnoty.
 • W pierwszej kolejności współpracujemy z lokalną społecznością.
 • Promujemy miejscową kulturę.

Troska o środowisko naturalne 

Wiemy, że nasze wydarzenie nie jest obojętne dla środowiska i przyrody. Staramy się ograniczyć nasz ślad ekologiczny, poszukujemy coraz lepszych rozwiązań.

 • Ograniczamy ilość powstających odpadów i zużycie surowców. Segregujemy odpady. Nie marnujemy żywności.
 • Dbamy o naturalne zasoby wody i zmniejszamy jej zużycie. Minimalizujemy ilość szkodliwych dla środowiska środków czystości.
 • Oszczędzamy zużycie energii oraz zmierzamy do korzystania z jej odnawialnych źródeł.
 • Zachęcamy do wspólnych przejazdów.
 • Kupujemy lokalnie i odpowiedzialnie.
 • Staramy się, by infrastruktura festiwalowa i nasze zachowania nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko.
 • Podczas wydarzeń prowadzimy edukację ekologiczną.

Relacje z uczestnikami 

Tworzymy wydarzenia z uważnością na potrzeby uczestników. Pragniemy pogłębiać i zacieśniać nasze relacje.

 • Dbamy o jasną i precyzyjną informację o zasadach odpowiedzialnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
 • Słuchamy i reagujemy na głos naszych społeczności.
 • Rozwijamy przestrzeń i narzędzia współpracy, komunikacji i dostępności.

Współpraca festiwali 

Jako organizatorzy wydarzeń działamy na zasadach partnerskich, współpracujemy, wspieramy się i promujemy.

 • Wymieniamy się zasobami potrzebnymi do organizacji wydarzeń i racjonalnie nimi gospodarujemy.
 • Dążymy do uwspólniania przekazu dotyczącego odpowiedzialnych zachowań i praktyk.
 • Dzielimy się wiedzą, praktykami i doświadczeniami.

Kodeks ten został opracowany przez przedstawicieli organizatorów wydarzeń i festiwali niniejszym inicjujących nieformalną sieć odpowiedzialnych festiwali i wydarzeń przyjmujących tą deklarację jako wiążącą i wdrażających jej postanowienia.

 

Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku
Cieszanów Rock Festiwal
CITY NGO
Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury
Ethnopolana
Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”
Festiwal KooPermatywy
Festiwal Smaków
Folkobranie
Folkowisko
Fundacja Q
Inicjatywa LWL
Kraina Bugu
Mikołajki Folkowe
Muzeum Opowieśc
Nowa Ziemia
Pannonica Festival
Zlot Przyjaciół Karczaka

Info. Muzeum Opowieści
Fot. Małgorzata Kawka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *