Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg

emisja - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy TarnobrzegGmina Tarnobrzeg realizuje projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg” w ramach konkursu grantowego dla projektu nr POPC.03.01.00-00-0106/18 pn. „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” realizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych przez 100 mieszkańców Gminy Tarnobrzeg w wieku 25-74 lata.

Projekt zakłada realizację szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin przez wykwalifikowanych instruktorów, w 10 osobowych grupach. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń początek września.

Efektem realizacji mikroprojektu będzie rozwój podstawowych kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy oraz zwiększenie poziomu e-włączenia społecznego.

Rekrutacja na szkolenia rozpoczęła się w 1 sierpnia br. w pokoju 53 Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7. Szersze informacje dotyczące projektu dostępne są pod numerem 15 81 81 265.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji cyfrowych.

Dokumenty do pobrania:
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Załącznik do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Info: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *