Tarnobrzescy Terytorialsi

Wojsko przygotowuje się do obrony kraju, nie tylko do obrony poligonów, dlatego powinno się także szkolić poza nimi. W te słowa wpisują się dzisiaj żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, a konkretnie Terytorialsi z 23 kompanii lekkiej piechoty z niżańskiego 32 batalionu lekkiej piechoty.

Od początku 2018 roku mieszkańcy Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego mogą obserwować jak żołnierze WOT szkolą się w terenie, w którym dotychczas wojska nikt nie spotykał, wzbudzając wśród miejscowych zaciekawienie i nie lada sensację. Każdego miesiąca kompania, w której szeregach służą mieszkańcy Tarnobrzega i okolic realizuje szkolenie w innym miejscu, tak aby będący w jej zainteresowaniu Stały Rejon Odpowiedzialności, w skrócie SRO było dobrze rozpoznane pod kątem ewentualnych przyszłych działań zbrojnych, a także realizacji innych zadań na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego regionu i całego kraju.

20171025 145816 1024x768 - Tarnobrzescy Terytorialsi

Budowanie potencjału obronnego to jeden z głównych elementów, które determinują szkolenia rotacyjne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Dlatego też w czasie ćwiczeń duży nacisk kładziony jest na podnoszenie kondycji strzeleckiej oraz działania taktyczne. Wynika to z ogólnie przyjętych celów oraz zamierzeń Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, które najogólniej rzecz ujmując, prowadzą do wyposażenia żołnierzy w taką wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które z punktu widzenia prowadzenia działań zbrojnych, przygotują ich do walki w razie zaistnienia konfliktu.

Tarnobrzescy Terytorialsi przygotowywani są nie tylko do walki. W ramach reagowania kryzysowego, raz na kwartał, we współpracy z innymi służbami wyposażani są w umiejętności oraz narzędzia, które służyć mają ratowaniu lokalnej społeczności, kiedy zajdzie taka potrzeba. Szczególny nacisk tej kompanii podczas tego typu szkoleń kładziony jest na działania w środowisku wodnym. Oczywiście wynika to ze specyfiki terenu, w którym ma działać tarnobrzeska kompania, liczne zbiorniki wodne, a przede wszystkim zagrożenie powodziowe tego terenu sprawiają, że profilowanie kompanii w tym kierunku jest zasadne i pożądane.

W marcu br. takie szkolenie odbyło się w Gorzycach, gdzie pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów i zastępów OSP Gorzyce oraz OSP Orliska żołnierze doskonalili techniki ratownictwa wodnego na skutym lodem gorzyckim zalewie. Były to niezwykle owocne pod względem szkoleniowym zajęcia, a jednocześnie pokazały, że niezależnie od warunków oraz sytuacji żołnierze potrafią skutecznie działać w zespole. Ćwiczenia w Gorzycach pokazały jeszcze jeden ważny aspekt działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Mianowicie, dały wspaniały przykład w jaki sposób kompanie lekkiej piechoty są w stanie wspierać wyspecjalizowane służby. Jest to szczególnie istotne pod kątem ewentualnych klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń o charakterze niemilitarnym. W tym wymiarze chodzi przede wszystkim o uzupełnianie pewnych zdolności i potencjału, a nie zastępowanie innych służb ratowniczych, jak np. Straż Pożarną.

20180303 102536 1024x768 - Tarnobrzescy Terytorialsi

W najbliższych miesiącach żołnierze 23 kompanii realizować będą zajęcia typowo przeciwpowodziowe, poznając techniki układania worków z piaskiem na zagrożonych odcinkach wałów przeciwpowodziowych, czy wreszcie doskonalić się będą pod kątem ewakuacji ludności na zagrożonych powodzią terenach. Oczywiście stosujemy podczas takich ćwiczeń zasadę stopniowania trudności, toteż umiejętności praktyczne oraz stopień współdziałania z innymi podmiotami reagowania kryzysowego będzie z każdym kolejnym ćwiczeniem wchodził na wyższy poziom, tak aby docelowo móc wykonywać skoordynowane działania z większym rozmachem. To tyle jeśli chodzi o proces szkolenia i budowanie potencjału naszej kompanii. Teraz kilka słów wypada powiedzieć o żołnierzach, którzy ją tworzą i którzy wywodzą się z tej ziemi.

Ponad stuosobowa kompania lekkiej piechoty skupia w swych szeregach córki i synów ziemi tarnobrzeskiej. Są to ochotnicy, kobiety i mężczyźni, wykonujący różne profesje, od uczniów szkół ponadgimnazjalnych po prywatnych przedsiębiorców, nauczycieli, pracowników samorządowych, pracowników fizycznych, ale również osoby bezrobotne. Wszyscy razem i każde z osobna tworzą wspaniałą grupę, która z każdym kolejnym miesiącem stanowić zaczyna zwarty i gotowy do działania pododdział. Każde z nich, ubierając mundur i przychodząc na ćwiczenia rotacyjne, przynosi ze sobą jakiś potencjał i bagaż doświadczeń z „cywila”. Wielu z nich posiada umiejętności oraz uprawnienia, które powodują, że podczas szkoleń angażowani są również jako instruktorzy, np. walki wręcz, kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy strzelectwa. Służba ta daje każdemu wiele ciekawych możliwości: rozwijania hartu ducha, umożliwia pracę w ciekawych zespołach, zdobycie nowych doświadczeń, a także zaangażowanie w budowanie systemu bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP.

32490993 1798262956884062 6331809446833946624 n 768x1024 - Tarnobrzescy Terytorialsi

Dziś szansa budowania Sił Zbrojnych RP stoi otworem przed każdym obywatelem polskim bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne, wyróżniać się sprawnością psychofizyczną i nie wykonywać innego rodzaju służby wojskowej.

Liczną grupę żołnierzy stanowią ludzie związani z lokalnymi organizacjami pro obronnymi, jak chociażby tarnobrzescy Strzelcy. Dzięki temu możliwa jest ścisła integracja z lokalną społecznością, a także z lokalnymi instytucjami pełniącymi służbę na rzecz tej społeczności.

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Historia Tarnobrzega oraz jego najbliższych okolic pokazuje, że sprawy obronności i bezpieczeństwa dla mieszkańców tej ziemi były zawsze czymś ważnym i istotnym. Były i są kwestią, obok której nie należy przechodzić obojętnie. Znamienne jest zatem to, że z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego jest najwięcej chętnych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, będących w rejonie odpowiedzialności 32 batalionu lekkiej piechoty z Niska. Poprzez takie świadectwo, gotowość do obrony i wspierania lokalnej społeczności, tarnobrzeżanie pokazują, że są ZAWSZE GOTOWI i ZAWSZE BLISKO, żeby chronić swoich domostw, rodzin, znajomych i tej ukochanej przez nich tarnobrzeskiej ziemi.

 

                                                                                              ppor. Sebastian Burghardt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *