Tarnobrzeskie Dni Nauk Ścisłych

W dniach od 8 do 10 maja Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE z Warszawy organizuje Tarnobrzeskie Dni Nauk Ścisłych.

Głównym celem tej imprezy jest promowanie nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, a poprzez to wzmacnianie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i wyboru technicznych kierunków na dalszych etapach kształcenia. Jest to także odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w zawodach technicznych. Każdy z trzech dni tej imprezy ma inny charakter.

W pierwszym dniu (8 maja) w Szkole Podstawowej nr 4 odbędą się pokazy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Program dnia przedstawia się następująco:

Godz. 11.00 – 12.00 – Miejski konkurs dla klas I-III “Młody programista” organizowany we współpracy z PCEN (Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega)
Godz. 12.15 – 12.45 – Prezentacja zestawu do nauki robotyki – LEGO Mindstorms EV3
Godz. 12.45 – 13.10 – Tablica interaktywna
Godz. 13.15 – 13.45 – Ozoboty, tablety, szachy japońskie
Godz. 13.15 – 14.00 – Pokazy mini robotów oraz labdisk
Godz. 14.00 – 15.30 – Warsztaty z drukarką i długopisami 3D – EiSYSTEM

W drugim dniu (9 maja) odbędzie się konferencja naukowa „Edukacja na miarę XXI wieku – innowacyjne metody nauczania dzieci i młodzieży w obliczu zmian cywilizacyjnych i rozwoju nowoczesnych technologii”. W konferencji wezmą udział dyrektorzy i nauczyciele miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

Główną ideą tej konferencji jest zwrócenie uwagi środowisk odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży na fakt, iż wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, ogromnego tempa rozwoju technologii i wszechobecnej cyfryzacji – przed polską szkołą stają nowe wyzwania. Szkoła, oprócz tego, że wyposaża uczniów w wiedzę konieczną do zdawania kolejnych egzaminów, powinna także przygotować młodych ludzi do funkcjonowania w świecie naznaczonym intensywnymi zmianami cywilizacyjnymi i naukowymi. Chcemy zastanowić się nad tym, jak uczyć, jak pracować, aby umiejętnie i mądrze wykorzystywać nowoczesne narzędzia pracy. Wykłady wygłoszą nauczyciele tarnobrzeskich szkół oraz wykładowy znanych warszawskich uczelni.

Program konferencji przedstawia się następująco:

Godz. 9.00 – 9.30 – Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników – mgr Grzegorz Kokoszka, dyrektor SP 4 Tarnobrzeg
Godz. 9.30 – 9.40 – Wprowadzenie w tematykę konferencji – Jacek Kulasa, PCEN
Godz. 9.40 – 10.40 – Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu ucznia i nauczyciela: fakty i mity – dr Katarzyna A. Knopp, UKSW w Warszawie
Godz. 10.40 – 11.00 – Przerwa kawowa
Godz. 11.00 – 11.45 – Nowe, nowsze i… niewykorzystane – dr Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski
Godz. 11.45 – 12.00 – Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning – Dorota Deroń, SP 4 Tarnobrzeg
Godz. 12.00 – 12.15 -Wyzwania dla współczesnej szkoły – Adam Stępiński, LO Tarnobrzeg
Godz. 12.15 – 12.55 – Panel dyskusyjny: Rola dyrektora szkoły wobec wyzwań współczesnej edukacji – Anna Szylar – PCEN, Anna Burda – SP 4 Tarnobrzeg, Adam Stępiński – LO Tarnobrzeg, Przedstawiciel KO Rzeszów, Prezydent Miasta Tarnobrzega
Godz. 12.55 – 13.15 – Czarna owca edukacji

Trzeci dzień (10 maja)to swoisty surprise. Będziemy gościć w Tarnobrzegu Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE), które przyjedzie do nas z Warszawy. Mobilne Centrum Edukacyjne, czyli Edu Truck, jest własnością Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – fundacji realizującej program Erasmus+ .

Jest to 17-metrowej długości ciężarówka wypakowana nowoczesnymi technologiami i materiałami edukacyjnymi. Istotnym elementem Mobilnego Centrum Edukacyjnego są zajęcia z wykorzystania nowoczesnych technologii, podczas których prezentowane są nowinki technologiczne wkraczające do szkół. W trucku znajdują się m.in. tablety, interaktywna tablica oraz podłoga, kostki iMO-LEARN, okulary wirtualnej rzeczywistości oraz roboty do nauki programowania.

W godzinach 9:00 – 12:00 z MCE skorzystają zorganizowane grupy uczniów. Natomiast od godziny 13:30 do 15:00 zapraszamy do odwiedzenia MCE mieszkańców miasta.

Impreza objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *