Twój e-PIT – skarbówka rozliczy podatek za podatnika

Cyfryzacja Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) umożliwiła długo zapowiadaną zmianę w sposobie rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. Celem prac podejmowanych przez Ministerstwo Finansów było doprowadzenie do takiego stanu, by to Urząd Skarbowy wypełnił za podatników zeznanie podatkowe i udostępnił im je jedynie do wglądu, ewentualnej modyfikacji i zaakceptowania.

Już od 2019 roku zeznanie podatkowe za rok 2018 zostanie przez KAS (Urząd Skarbowy) automatycznie przygotowane i udostępnione w wersji elektronicznej:

 • dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej na formularzu PIT-37,
 • dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych na formularzu PIT-38.

Od 2020 roku taka forma rozliczeń będzie dostępna również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na formularzu PIT-36 i PT-36L.

Wersja elektroniczna zeznania PIT-37 i PIT-38 przygotowana przez KAS będzie wygenerowana na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędów Skarbowych oraz na podstawie danych wynikających z zeznań podatkowych złożonych za ubiegły rok.

Nowa e-usługa nazwana „Twój e-PIT” będzie dostępna od 15 lutego 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku na platformie Portal Podatkowy, po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika, kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni). Udostępnione przez KAS zeznanie podatkowe będzie można w tym okresie (od 15.02 do 30.04):

 • sprawdzić, zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • zmodyfikować, poprawić, uzupełnić (tj.: wybrać opcję rozliczenia się wspólnie z małżonkiem i uzupełnić zeznanie o dane współmałżonka, lub wybrać rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce się przekazać 1% podatku należnego, uzupełnić zeznanie o odliczenie IKZE, ulgę na internet, rehabilitacyjną, itp.), a następnie zaakceptować,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli do 30 kwietnia 2019 roku nie zrobi się nic, tj. w przypadku braku aktywności podatnika na ww. usłudze do 30 kwietnia 2019 roku tj. weryfikacja, akceptacja, modyfikacja, etc. – wygenerowane przez KAS zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem tegoż zeznania w dniu 30 kwietnia 2019 roku. I ta właśnie forma jest najbardziej korzystna dla osób rozliczających się indywidualnie, bez żadnych ulg i odliczeń.

Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność za wskazanie w zeznaniu podatkowym, nawet tym wygenerowanym przez KAS w ramach usługi „Twój e-PIT”,  wszystkich źródeł przychodów spoczywa na podatniku. Istotne jest zatem rzetelne sprawdzenie i zweryfikowanie wszelkich danych zawartych w zeznaniu podatkowym przed jego akceptacją. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów należy ponownie zweryfikować zeznanie, uzupełnić, nanieść prawidłowe, poprawne dane i wysłać je jako zeznanie korygujące.

Na podatniku spoczywa także odpowiedzialność za terminową zapłatę podatku wynikającego z rozliczenia zeznania podatkowego – do 30 kwietnia 2019 roku. I to po stronie podatnika leży również ciężar pozyskania informacji o wysokości podatku do zapłaty, nawet w przypadku skorzystania z usługi „Twój e-PIT”. Podatnik ma zatem obowiązek zalogować się na swoje konto w Portalu Podatkowym i sprawdzić wysokość podatku do zapłaty wynikającą z wygenerowanego przez KAS zeznania podatkowego.

Podkreślić należy także, że w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku istnieje możliwość rozliczenia się samodzielnie w formie elektronicznej (e-deklaracje) lub na formularzu papierowym złożonym w Urzędzie Skarbowym, jednakże po 15 lutego 2019 r. rozliczenie samodzielne możliwe będzie dopiero po uprzednim odrzuceniu zeznania w aplikacji „Twój e-PIT”.

Maksymalny termin zwrotu podatku wynikającego z zeznania podatkowego za 2018 rok zależeć będzie od formy w jakiej zeznanie zostanie złożone. Co do zasady w przypadku zeznania złożonego w formie elektronicznej (za pomocą usługi „Twój e-PIT” lub jako e-deklaracja) wynosić on będzie 45 dni, a w przypadku zeznania złożonego w innej formie 3 miesiące. Istotne znaczenie ma forma i dzień złożenia zeznania podatkowego.

Anna Nowak

One thought on “Twój e-PIT – skarbówka rozliczy podatek za podatnika

 • Luty 22, 2019 at 2:09 pm
  Permalink

  Proszę mi napisać czy mam jakiś zwrot lub dopłatę bo byłam trzy miesiące na chorobowym i piec miesięcy pracowałam a trzy miesiące byłam a emeryturze i nie wiem jak to wszystko wpisać o

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *