Wyborczy niezbędnik

0001 1024x198 - Wyborczy niezbędnik

Kiedy są te wybory?

Wybory są 21 października. Ewentualna druga tura wyborów na prezydenta miasta odbędzie się 2 tygodnie później, czyli 4 listopada. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

Kogo wybieramy?

W Tarnobrzegu będziemy wybierać prezydenta miasta, radnych miejskich oraz radnych do sejmiku województwa.

Dlaczego nie wybieramy radnych do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego?

Powiat tarnobrzeski obejmuje tereny gmin: Nowej Dęby, Grębowa, Gorzyc i Baranowa Sandomierskiego. Miasto Tarnobrzeg stanowi odrębny powiat grodzki. Mieszkańcy Tarnobrzega nie są mieszkańcami powiatu tarnobrzeskiego i nie uczestniczą w wyborach do tamtejszych organów.

Ile mam głosów?

Głosujemy na jedną osobę do Rady Miasta, jednego kandydata do sejmiku województwa i na prezydenta. Jeśli w danym głosowaniu oddamy więcej niż jeden głos bądź też nie oddamy żadnego głosu, taki głos jest nieważny.

Mam wybranego kandydata do Rady Miasta, ale jego komitet zgłosił kandydata na prezydenta, który mi nie odpowiada. Czy głosując na mojego kandydata do rady, mogę wybrać inną osobę na prezydenta?

Oczywiście. To są niezależne od siebie głosowania.

Iksy, ptaszki, znaczki, dopiski. Co zrobi komisja z moim głosem, jeśli poniesie mnie fantazja?

Głosujemy poprzez postawienie znaczka „X” w kratce przy wybranym nazwisku. To ważne: linie muszą się przecinać w granicach kratki!Nie będzie ważny głos, jeśli zakreślimy kratkę lub nazwisko kółkiem czy postawimy w kratce inny znak. Natomiast dopiski na karcie nie mają znaczenia dla ważności głosu.

 Jak będą przebiegać wybory na prezydenta?

W Tarnobrzegu zarejestrowano pięciu kandydatów na prezydenta. Wygra ten, kto otrzymawięcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska takiego wyniku, odbędzie się druga tura wyborów, do której przejdą dwie osoby z najlepszymi wynikami.

Ilu radnych wybieramy?

W tarnobrzeskiej Radzie Miasta jest obecnie 21 radnych. Liczba ta wynika z ustawy i zależy od ilości mieszkańców miasta. Tarnobrzeg podzielony jest na 4 okręgi wyborcze. W trzech z nich wybiera się po 5 radnych, a w jednym – 6 radnych.

Jakie to są okręgi?

Granice okręgów są określane przez Radę Miasta. Najogólniej mówiąc: okręg 1 – to Serbinów, okręg 2 – Przywiśle, Stare Miasto i Dzików, okręg 3 – Wielopole i Siarkowiec, a okręg 4 – Piastów, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, Nagnajów, Mokrzyszów, Miechocin, Ocice.

Czy mogę głosować na kandydata z innego osiedla?

Głosujemy w miejscu zamieszkania i możemy wybierać spośród kandydatów zgłoszonych w danym okręgu.

Dlaczego jest tak wielu kandydatów do rady i do sejmiku?

Komitetom wyborczym opłaca się mieć jak najdłuższe listy ze względu na przepisy regulujące podział mandatów. Ważna jest ilość głosów oddanych na całą listę, a każdy kandydat to dodatkowe głosy.

To ile tych nazwisk będzie?

Komitetów zarejestrowano 5. Na liście każdego komitetu może być maksimum dwóch kandydatów więcej niż miejsc do obsadzenia. Oznacza to, że w okręgach I, II i IV będzie maksymalnie po 7 nazwisk, a w okręgu III – po 8 nazwisk. Nie wszystkie komitety mają maksymalną ilość kandydatów na listach.To są nowe regulacje, w zeszłych wyborach listy były jeszcze dłuższe.

Co z tymi parytetami? Czy trzeba zmuszać kobiety do polityki?

Zauważono, że polityka jest w dużej części uprawiana przez mężczyzn i trudno się przebić kobietom. Dlatego od zeszłych wyborów samorządowych wzorem innych krajów wprowadzono w Polsce obowiązek, żeby wśród kandydatów było co najmniej 35 % osób każdej z płci. Nie może być ani listy złożonej samych kobiet, ani listy mężczyzn. Ma to wyrównywać szanse pań na możliwość startu w wyborach.

Czyli kobieta dostaje mandat tylko dlatego, że jest kobietą?

Nie. Przepis dotyczy jedynie zapraszania kandydatek na listy. O tym, kto wygra decyduje głosowanie. Przed wprowadzeniem tej regulacji w Radzie Miasta Tarnobrzega kadencji  2010-2014 nie zasiadała ani jedna kobieta. W kolejnej kadencji, w wyniku wyborów przeprowadzonych na nowych zasadach, do naszej Rady dostały się 4 panie i 17 panów (obecnie stosunek ten wynosi 3/18 z uwagi na złożeniem mandatu przezA. Pekar). Nieźle, biorąc pod uwagę, że kobiety rzadko dostawały dobre miejsca na listach.

No właśnie, co z tymi miejscami biorącymi? Czy jak ktoś jest pierwszy na liście, to ma gwarancję, że dostanie mandat?

Nie. Tzw. miejsca biorące to jedynie wartość statystyczna. Zaobserwowano, że zwykle więcej głosów dostają osoby umieszczone na miejscu pierwszym, ale także drugim, trzecim i ostatnim. Dlatego kandydaci chcą być umieszczeni na tych pozycjach. Jednak o tym, kto dostanie mandat, decyduje liczba głosów.

Czyli kto ma więcej głosów, ten wygrywa?

Nie do końca. Przeliczanie głosów na mandaty polega na dokonywaniu kolejnych działań matematycznych. Najpierw wylicza się, po ile głosów zdobyły poszczególne listy zgłoszone w okręgu (czyli sumuje się głosy wszystkich kandydatów z danej listy). Na tej podstawie wyliczana jest liczba mandatów w okręgu dla każdego komitetu. Jeśli komitet A zdobędzie dwa mandaty, a komitet B – jeden mandat, a komitet C – zero mandatów, to wtedy mandaty dostanie dwóch najlepszych kandydatów z listy A i jeden najlepszy z listy B. Nie zdobędzie mandatu żadna osoba z listy C, nawet jeśli będzie miała najlepszy wynik w całym okręgu.

A co z wyborami do sejmiku?

Sposób głosowania jest podobny, jak do rady miasta. W wyborach do sejmiku także są okręgi wyborcze, ale dużo większe. Jest ich 5 w całym województwie. Nasz okręg obejmuje całe miasto Tarnobrzeg, a także powiaty tarnobrzeski, stalowowolski, niżański i kolbuszowski. W naszym okręgu wybranych zostanie 5 radnych do sejmiku. Każdy wyborca dysponuje jednym głosem w tym głosowaniu.

Mój głos i tak nic nie zmieni.

To, kto zarządza naszym miastem i krajem zależy od sumy pojedynczych głosów. Każdy głos może coś zmienić. W wyborach do Rady Miasta ilości głosów są na tyle małe, że nierzadko zaledwie kilka głosów lub właśnie ten jeden głos decyduje o wyborze na radnego.

Twój głos jest warty dokładnie tyle samo, ile głos profesora, prezydenta czy najbogatszego biznesmena. Jeśli władza zależy od nas, nie rezygnujmy z tego prawa.

Iwona Dybus-Grosicka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *